• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

 Teambuilding

 

Overal, of het nu binnen een bedrijf of een sportclub is, hebben mensen het altijd over teamgeest, teamwerk en hoe je een team het beste samenstelt. Mensen op een afdeling plaatsen leidt niet automatisch tot een effectief en hecht team. Met de nieuwe Agile manier van werken is zeker de moeite waard extra te investeren in teambuilding. 

Om een succesvol, effectief en hecht te creëren, dient er als eerste aandacht voor volgende aspecten te zijn:

Visieverklaring. Een duidelijke richting en overeenstemming over de missie en het doel is essentieel.

Gedeelde doelen. Herinner de werknemers eraan waarom het team is gecreëerd en wat er van het team verwacht wordt, inclusief de verwachte resultaten.

Erkenning. Zorg dat de teamleden zich gewaardeerd voelen.

Open communicatie. Mensen voelen zich vrij om hun gedachten te uiten, meningen te geven en
oplossingen voor problemen aan te dragen.

Feedback. Frequente en effectieve terugkoppeling verhoogt de productiviteit en harmonie binnen het team.

Werken aan vertrouwen. Wanneer mensen elkaar vertrouwen, kan de groep echt zinvolle doelstellingen bereiken.

 

 


Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen


Triple Intelligence Services stimuleert een positieve verandering binnen uw team en heeft ervaring in het verbeteren van de teamgeest door het organiseren en faciliteren van allerlei teamactiviteiten en sessies. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan brainstormsessies voor het bepalen van visie, strategie, jaarlijkse doelstellingen en andere zaken.